Bine ați venit la Instituția Prefectului - Județul Olt
Pagina principală  ·  Judeţul Olt  ·  Contact  ·  Declaraţii de avere şi interese  ·  Comunicate de presă  ·  E-mail  ·  Galerie foto  

  Institutia Prefectului

Despre Instituție
bar.gif
tree-T.gif Legislație
bar.gif
tree-T.gif Conducere
bar.gif
tree-T.gif Organizare
bar.gif
tree-T.gif Programe și strategii
bar.gif
tree-L.gif Rapoarte și studii

Informații de interes public
bar.gif
tree-T.gif Solicitare informații
bar.gif
tree-T.gif Buletin informativ
bar.gif
tree-T.gif Buget
bar.gif
tree-T.gif Bilanț
bar.gif
tree-T.gif Achiziții publice
bar.gif
tree-T.gif Declarații avere/interese
bar.gif
tree-L.gif Formulare tip

Contact
bar.gif
tree-T.gif Date de contact
bar.gif
tree-T.gif Relația cu presa
bar.gif
tree-T.gif Program de funcționare
bar.gif
tree-T.gif Program de audiențe
bar.gif
tree-L.gif Petiții

Transparența decizională

Apostila

Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple

Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere
și Înmatriculare a Vehiculelor

Situații de urgență

Comisii de specialitate

Informații Primării

som_downloads.gif Legături Utile

icon_poll.gif Statistici

  Sondaj
Ce parere aveti despre calitatea serviciilor institutiei noastre?

Foarte Bunã
Bunã
Lasã de DoritRezultate
Sondaje

Voturi 4011

  SOLVIT

  Ora

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a VehiculelorBulevardul Alexandru Ioan Cuza , nr. 153, Slatina, Olt,
Fax: 0249 / 414 664
Telefon secretariat: 0249 / 410 090
interior permise 20842
interior înmatriculări 20839

Telefon compartiment înmatriculări: 0249 / 411 116
E-mail: permise.inmatriculari@prefecturaolt.ro

Șef Serviciu - Hoară Florin


Programări ONLINE

- Înmatriculări
- Autorizații (numere) provizorii
- Radieri vehicule
- Preschimbare permise de conducere

Taxe și plăți

PROGRAM CERERI RABLA 2017

Adresa de e-mail permise-inmatriculari-ot@mai.gov.ro este folosită exclusiv pentru trasmiterea copiilor cărților de identitate, alte solicitări sosite pe această adresă de email nu vor fi luate în considerare.

Program de lucru cu publicul
aprobat prin
Ordinul Prefectului nr. 31/05.02.2016 privind stabilirea Programului de lucru cu publicul la Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor Olt

Luni

08:30 - 13:00

Primiri documente

13:00 - 13:30 Eliberări documente
13:30 - 16:00

Primiri documente

16:00 - 16:30

Eliberări documente

Marți

08:30 - 13:00

Primiri documente

13:00 - 13:30 Eliberări documente
13:30 - 16:00

Primiri documente

16:00 - 16:30

Eliberări documente

Miercuri

08:30 - 13:00

Primiri documente

13:00 - 13:30 Eliberări documente
13:30 - 16:00

Primiri documente

16:00 - 16:30 Eliberări documente

16:30 - 18:30

Relații cu publicul

Joi

08:30 - 13:00

Primiri documente

13:00 - 13:30 Eliberări documente
13:30 - 16:00

Primiri documente

16:00 - 16:30

Eliberări documente

Vineri

08:30 - 14:00

Primiri documente

14:00 - 16:30

Eliberări documente

Dosarele de examinare ale candidaților în vederea programării la examenul pentru obținerea permisului de conducere se primesc în zilele de:
Luni, marți, miercuri, joi: între orele 08:30-15:00
Vineri : între orele 08:30-13:00

PROGRAM DE AUDIENȚE
Șef serviciu (sau înlocuitor la comandă):
Miercuri: 10.00-12.00

Program de lucru pentru ghișeul de înmatriculări și casierie

Luni

08:30 - 13:00

Primire / eliberare documente

13:30 – 16:00

Primire / eliberare documente

Marți

08:30 - 13:00

Primire / eliberare documente

13:30 – 16:00

Primire / eliberare documente

Miercuri

08:30 - 13:00

Primire / eliberare documente

13:30 – 16:00

Primire / eliberare documente

Joi

08:30 - 13:00

Primire / eliberare documente

13:30 – 16:00

Primire / eliberare documente

Vineri

08:30 - 13:00

Primire / eliberare documente

13:30 – 16:00

Eliberare documente

Program de lucru Sală de Examinare

Marți

08:30 - 13:00

13:30 – 16:00

Joi

08:30 - 13:00

13:30 – 16:00

Vineri

08:30 - 13:00


Program de lucru privind activitatea de programare pentru obținerea permisului de conducere auto

Marți

08:30 - 13:00

13:30 – 16:00

Joi

08:30 - 13:00

13:30 – 16:00

Vineri

08:30 - 13:00

Declarații de avere

Soluționare contestații

Permise de conducere

Ordinul prefectului nr. 7/2014 privind modalitatea de susținere a examenului pentru obținerea permisului de conducere la proba practică

Precizări referitoare la programarea și susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere

Notă de prezentare privind modul de susținere a probei teoretice în vederea obținerii permisului de conducere auto, asistată de calculator

Examinarea pentru obținerea permisului de conducere

Eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă

Eliberarea unui duplicat în cazul pierderii, furtului sau deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilității administrative

Preschimbarea permisului de conducere emis de alte state

Actualizarea datelor permisului de conducere model U.E. ca urmare a schimbării domiciliului fără prelungirea valabilității administrative

Înmatriculări

Înmatriculare permanentă vehicul nou - indigen

Înmatriculare permanentă vehicul nou – importat

Înmatriculare permanentă vehicul uzat – importat

Înmatriculare permanentă vehicul uzat - indigen sau indigenizat

Înmatriculare permanentă vehicul înstrăinat prin hotărâre judecătorească

Înmatriculare temporară - vehicul destinat exportului

Înmatriculare temporară - vehicul deja înmatriculat temporar, același deținător

Înmatriculare temporară - vehicul nou sau uzat importat temporar

Autorizarea Provizorie

Preschimbarea Certificatului de înmatriculare vechi cu cel model nou

Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare

Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în urma modificării unor date despre proprietar sau vehicul

Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare la solicitarea schimbării numărului de înmatriculare

Radierea la schimbarea proprietarului - vehicul înstrăinat

Radierea la schimbarea domiciliului în alt județ

Radierea în cazul exportului

Radierea în cazul dezmembrării vehiculelor

Radierea la cererea proprietarului

Radierea în cazul furtului

Ghid pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul serviciului public comunitar regim permise de conducere șl înmatriculare a vehiculelor (Legea nr. 677/2001)

Contract vânzare-cumpărare

Cerere numere provizorii

Cerere înmatriculare vehicul

Cerere emitere un nou certificat de înmatriculare

Cerere confecționare plăci numere de înmatriculare

Cerere radiere vehicul

Cerere mențiuni înstrăinare vehicul

Declarație pierdere certificat înmatriculare

Declarație pierdere plăci cu număr de înmatriculare

Certificat de radiere vehicul

Model fișă de înmatriculare vehicul

Cerere preschimbare permis de conducere românesc - se eliberează gratuit la sediul SPCRPCIV

Cerere preschimbare permis de conducere străin cu similar românesc - se eliberează gratuit la sediul SPCRPCIV

Atribuțiile Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor privind regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și al plăcilor cu numere de înmatriculare:
- constituie și actualizează registrul județean de evidență a permiselor de conducere și a autovehiculelor înmatriculate și valorifică datele cuprinse în acesta;
- organizează examenele pentru obținerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condițiile legii;
- soluționează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condițiile legii;
- colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidența a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghișeu unic;
- asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
- monitorizează și controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecției datelor cu caracter personal, în domeniul de competență;
- asigură soluționarea contestațiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Soluționare contestații

Potrivit art. 22 din Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 268/2010, cu modificările ulterioare, "contestațiile la probele de examen se soluționează în conformitate cu prevederile legale".
Prevederile legale în materie sunt reglementate de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este necesară parcurgerea unei proceduri prealabile, în sensul că, înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.
Persoana care se consideră vătămată printr-un act administrativ unilateral nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit nici un răspuns în termen de 30 de zile, poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale.
De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.
În conformitate cu prevederile art. 11 din același act normativ, cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate, se pot introduce la instanța competentă, în termen de 6 luni de la:

 • data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;
 • data comunicării refuzului nejustificat de soluționare a cererii;
 • data expirării termenului de soluționare a plângerii prealabile, respectiv, data expirării termenului legal de soluționare a cererii;
 • data expirării termenului de 30 de zile calculat de la comunicarea actului administrativ emis în soluționarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului sau data luării la cunoștință.

Permise de conducere

Precizări referitoare la programarea și susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere

 • Depunerea dosarelor pentru programarea la examen se realizează la ghișeele Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Olt, municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, nr. 153 și se va face personal de către candidați întrucât este necesară preluarea imaginii candidatului înainte de programarea propriu-zisă.
 • Programarea la examen pentru obținerea permisului de conducere (p.c.) valabil pentru mai multe categorii presupune întocmirea și depunerea a câte unui dosar pentru fiecare categorie, dosar ce va conține originale și copii ale următoarelor documente:
  • fișa de școlarizare;
  • copie C.I./B.I.;
  • taxă permis de conducere în valoare de 68 RON;
  • cazier judiciar;
  • cerere tip;
  • p.c. (examen adăugare categorii) – original + copie;
  • hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de condamnare pentru comiterea de infracțiuni la regimul circulației autovehiculelor pe drumurile publice (redobândire p.c.) – original + copie;
  • în cazul posesorului unui permis de conducere străin care solicită examinarea în vederea obținerii unei noi categorii, depunerea dosarului de examinare se va face după preschimbarea permisului de conducere străin cu unul similar romanesc.
 • Programarea la examen se va realiza doar pentru proba practică, după promovarea probei teoretice.
 • Proba teoretică se va susține în aceeași zi în care se efectuează înregistrarea, aceasta din urmă anulându-se din oficiu în situația în care candidatul nu se prezintă sau nu promovează proba teoretică.
 • La prezentarea atât la programare, cât și la examen (ambele probe) candidatul, cetățean român, va avea asupra sa, pe lângă dosarul de examinare, unul dintre următoarele documente de identitate: C.I., B.I.; candidatul, cetățean străin, cu domiciliul pe raza județului Olt va avea asupra sa unul dintre următoarele documente de identitate: permis de ședere, certificat de înregistrare, carte de rezidență.
 • Cu ocazia susținerii probei teoretice candidaților le este interzis să folosească în sala de examinare telefoane mobile, înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video.
 • (1) Calificativul «admis» la proba teoretică permite susținerea probei practice în perioada de valabilitate a cursului de pregătire teoretică și practică prevăzută la art. 36 din Regulamentul de aplicare a Ordonanțe] de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru candidații prevăzuți la art. 6 alin. (3), calificativul «admis» la proba teoretică este valabil un an de la data înregistrării acestora în aplicația informatică de examinare. Candidații care promovează proba teoretică au la dispoziție, în sala de examinare, o aplicație care le permite să facă autoprogramarea la proba practică fără a mai fi nevoiți să revină la ghișeu. Astfel, după promovarea probei teoretice, candidații pot în următoarele 5 minute să efectueze autoprogramarea. Acțiunea poate fi confirmată sau infirmată. În cazul confirmării, sistemul afișează un sumar care conține data examinării, locația și categoria pentru care se face autoprogramarea. Dacă se infirmă, programarea se mai poate efectua doar la ghișeu.

(2) Candidații declarați «respins» la proba teoretică pot susține o nouă examinare, numai după o perioadă de cel puțin 15 zile de la data declarării ca «respins».
(3) Candidații declarați «respins» la proba practică pot fi programați pentru susținerea unei noi probe după o perioadă de cel puțin 15 zile, cu prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puțin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o școală de conducători auto autorizată. Modelul dovezii este prevăzut în anexa nr. 9.
(4) Candidații care nu s-au prezentat la proba practică pot solicita programarea pentru o nouă probă oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursului de pregătire teoretică și practică sau, după caz, de la data înregistrării acestora în aplicația informatică de examinare.
(5) în cazul depășirii termenului de un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică și practică, examinarea pentru obținerea permisului de conducere este condiționată de efectuarea unui nou curs de pregătire.
(6) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător candidaților prevăzuți la art. 6 alin. (3).

 • Candidații declarați "admis" la sfârșitul probei practice vor putea ridica în ziua lucrătoare următoare, dacă au solicitat la programare, o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, urmând ca permisul de conducere să fie primit în perioada imediat următoare la domiciliul deținătorilor prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română.

Notă de prezentare privind modul de susținere a probei teoretice în vederea obținerii permisului de conducere auto, asistată de calculator
La Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Olt, examinarea la proba teoretică în vederea obținerii permisului de conducere se desfășoară computerizat, pe 6 stații de examinare.
Examinarea candidaților la proba teoretică are ca scop verificarea cunoștințelor necesare conducătorului de vehicul, potrivit categoriei de permis solicitată și se efectuează pe baza unor teste separate, specifice pentru fiecare categorie, după cum urmează:
a) pentru permisele din categoriile AM, A1, A2 și A, soluționarea unui chestionar specific categoriei A, cu 20 de întrebări, în timp de 20 minute;
b) pentru permisele din categoriile B și B1, soluționarea unui chestionar specific categoriei B, cu 26 de întrebări, în timp de 30 minute;
c) pentru permisele din categoriile C, C1, Tr, soluționarea unui chestionar specific categoriei C, cu 26 de întrebări, în timp de 30 minute;
d) pentru permisele din categoriile D, D1, Tb sau Tv, soluționarea unui chestionar specific categoriei D, cu 26 de întrebări, în timp de 30 minute;
e) pentru permisele din categoriile BE, C1E, CE, D1E și DE, soluționarea unui chestionar specific categoriei E cu 11 de întrebări, în timp de 15 minute.
Examinarea la proba teoretică în sistem informatic se face utilizând aplicația de tipul "touch screen" (atingerea cu degetul a ecranului), pentru înregistrarea răspunsurilor alese de candidat.
Testul teoretic se compune din două părți:
- un test de acomodare, format din 3 întrebări, cu răspunsuri opționale;
- testul propriu – zis, format din numărul de întrebări și răspunsuri opționale specific fiecărei categorii, pentru care candidatul solicită obținerea permisului de conducere.
Indiferent de rezultatul obținut de candidat la sfârșitul testului de acomodare, acesta va trece la soluționarea testului propriu-zis.
Fiecare întrebare conține 3 variante de răspunsuri opționale, dintre care se pot alege răspunsul/urile corecte.
Fiecare test poate conține, întrebări cu unul, două sau trei răspunsuri corecte, iar pentru validarea acestora trebuie atinsă tasta corespunzătoare variantei/variantelor corecte.
Aplicația oferă următoarele opțiuni:
- TRIMITE RĂSPUNSUL, dacă se apreciază că răspunsul selectat este corect;
- ANULAREA unui răspuns dat inițial, considerat greșit, prin atingerea tastei ANULEAZĂ și selectarea altuia, înainte de a trimite răspunsul;
- AMÂNAREA răspunsului la una sau mai multe întrebări, prin atingerea tastei RĂSPUND MAI TÂRZIU;
- RESPINGEREA candidatului care răspunde greșit la mai mult de: patru întrebări la chestionarul pentru categoriile B, C sau D; trei întrebări la chestionarul pentru grupa A (A, A1, A2, AM) sau două întrebări la chestionarul pentru categoria E, ori care a părăsit sala de examen, înainte de finalizarea testului propriu-zis, indiferent de motivul, rezultatul sau timpul care s-a scurs de la începutul testului;
- ÎNTRERUPEREA continuării examenului, în CAZ DE FRAUDĂ, EROARE COD BARE, EROARE DATE, EROARE LIMBĂ EXAMINARE.
- Orice întrerupere pe motive tehnice conduce la reluarea testului.
- Evaluarea răspunsurilor și acordarea calificativului se aduce la cunoștința candidatului în mod DIRECT, prin afișare, pe monitorul stației de lucru.
Pe parcursul examinării, camera atașată la stația de examinare preia 3 fotografii ale candidaților în timpul examenului. Aceste fotografii sunt stocate, pentru verificări ulterioare. Fotografiile se păstrează pentru maximum 1 an de la data examinării.

CONCLUZII:

 • Examinarea teoretică pe calculator este una din măsurile destinate asigurării transparenței serviciului public față de cetățean.
 • Această modalitate de examinare elimină suspiciunile cu privire la colaborarea dintre candidat și examinator.
 • Informatizarea activității de examinare teoretică oferă o bază de analiză cu privire la actualitatea testelor, calitatea pregătirii candidaților și exigența examinatorilor la proba practică.

Examinarea pentru obținerea permisului de conducere

Persoana care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere este de
  • 16 ani împliniți pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1;
  • 18 ani împliniți pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E și Tr
  • 20 ani împliniți, dacă persoana are o experiență de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 ani împliniți, pentru motocicletele din categoria A,
  • 21de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 și D1E, precum și pentru triciclurile cu motor din categoria A,
  • 24 ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb și Tv.
 • să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile pentru care solicită examinarea;
 • să facă dovada absolvirii cursurilor de pregătire teoretică și practică, organizate de unități autorizate pentru categoriile pentru care solicită examinarea;
 • să facă dovada că domiciliază sau că are reședința pe raza de competență a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor unde solicită să fie examinată.

Persoana condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru comiterea unei infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulație poate fi admisă la examenul pentru obținerea permisului de conducere sau a brevetului de conducător, în condițiile prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. a) și b) din O.U.G. 195/2002.
În cazul în care se solicită examinarea pentru mai multe categorii, probele practice se susțin în zile diferite, alocate pentru fiecare categorie de permis de conducere solicitată.
După promovarea examenului de obținere a unei categorii a permisului de conducere, deținătorului i se emite un permis de conducere corespunzător. În cazul în care candidatul solicită concomitent obținerea mai multor categorii ale permisului de conducere, se poate emite, la cerere, un singur permis de conducere pentru toate categoriile solicitate, după obținerea acestora, sub condiția promovării tuturor examenelor pentru care a fost programat în termen de 30 de zile de la promovarea primului dintre acestea.
Eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă
Documente necesare:

 • Cerere - se eliberează gratuit la sediul SPCRPCIV;
 • Actul de identitate al solicitantului C.I. / B.I. (original și copie) ;
 • Chitanța de plată a contravalorii noului permis de conducere - 68 RON ;
 • Permisul de conducere vechi ;
 • Documentul eliberat de unitatea de asistență medicală autorizată, original și copie, care atestă grupa/categoria de vehicule pe care solicitantul este apt să le conducă. Valabilitatea categoriilor se va prelungi cu:
 • 10 ani pentru categoriile AM, A1, A2, A, B1, B și BE – grupa 1
 • 5 ani pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb, și Tv – grupa 2


Documentele pot fi depuse la orice SPCRPCIV din țară.
Eliberarea unui duplicat în cazul pierderii, furtului sau deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilității administrative:
Documente necesare:

 • Cerere (se eliberează la ghișeu);
 • Actul de identitate al solicitantului C.I. / B.I. (original și copie);
 • Chitanța de plată a contravalorii noului permis de conducere - 68 RON;
 • Permisul de conducere vechi (dacă este deteriorat sau pentru schimbare nume);
 • categoriile deținute vor avea valabilitatea anterioară.

Pentru permisele de conducere emise după data de 01.01.2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisa și prin corespondență, pe adresa S.P.C.R.P.C.I.V. care a emis permisul anterior. Documentele originale se depun odată cu ridicarea noului permis de conducere la sediul S.P.C.R.P.C.I.V.
În situația cetățenilor români, cu domiciliul în România și care se află temporar în străinătate, eliberarea unui permis de conducere ca urmare a preschimbării sau pierderii, deteriorării, furtului se poate face și prin intermediul unei persoane, pe bază de procură specială, obținută și autentificată de misiunile diplomatice sau consulare ale României în străinătate ori dacă a fost dată în fața autorităților străine, să îndeplinească condițiile de supralegalizare, având aplicată apostila.
După depunerea documentelor și preluarea imaginii și semnăturii, se va elibera o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, urmând ca permisul de conducere să fie primit în perioada imediat următoare la domiciliul deținătorul prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română.

Preschimbarea permisului de conducere emis de alte state
Documente necesare:
(1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanții depun personal, la serviciul public comunitar competent potrivit art. 1 alin. (3), dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conțină următoarele documente:

 • a)
  • 1. permisul de conducere național eliberat de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) a cărui preschimbare se solicită, în original. În cazul în care permisul de conducere a fost eliberat de către autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) - alte țări decât țările membere U.E., se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia; sau
  • 2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autoritățile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) (state member U.E. + Elveția);
 • b) documentul de identitate, precum și documentele care fac dovada domiciliului sau reședinței în România prevăzute la art. 1 alin. (6);
 • c) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, completată lizibil, cu majuscule, precum și semnătura;
 • d) dovada achitării taxelor și tarifelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.

(2) în cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare a permisului de conducere prevăzut la alin. (1) trebuie să conțină și documentul emis de o unitate de asistență medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menționate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare.
(3) Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuată numai după confirmarea autenticității și a valabilității acestuia, pe categorii, de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat.
· Cererea de preschimbare se eliberează gratuit la sediu SPCRPCIV Olt.
· NU POT FI PRESCHIMBATE cu documente similare romanești, chiar dacă au fost eliberate de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), următoarele categorii de documente:
a) permisele de conducere internaționale;
b) permisele de conducere a căror valabilitate a expirat, cu excepția celor eliberate de autoritățile statelor membre;
c) permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricții care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendări ori retrageri într-un alt stat;
d) permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător;
e) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanța de urgență, cu excepția cazurilor în care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din ordonanța de urgență.

Actualizarea datelor permisului de conducere model U.E. ca urmare a schimbării domiciliului fără prelungirea valabilității administrative

 • Cererile de actualizare a datelor permiselor de conducere (model Uniunea Europeană) având ca motiv schimbarea domiciliului titularilor pe teritoriul județului Olt se vor efectua prin prezentarea, de către solicitanți actul de identitate (original și în copie), operațiuni care se vor efectua fără eliberarea unui nou document.

Cererea se eliberează gratuit la sediu SPCRPCIV Olt.

Înmatriculări

Înmatriculare permanentă vehicul nou - indigen
Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului având aplicată folia de secretizare (original și copie);
 • Cerere tip;
 • Fișa de înmatriculare cu viza circumscripției financiare. Fișa de înmatriculare trebuie semnată de proprietar (și ștampilată în cazul persoanelor juridice);
 • Copie asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, în termenul de valabilitate;
 • Copia actului de proprietate asupra vehiculului + original;
 • Chitanța de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • Dovada plății contravalorii placutelor de înmatriculare;
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  • pentru entități ca societăți civile, profesionale de avocați, birouri de notari publici, precum și alte asemenea entități, trebuie să se prezinte pe lângă documentele de înmatriculare și certificatul de cod fiscal.

Înmatriculare permanentă vehicul nou – importat

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului având aplicată folia de secretizare (original și copie);
 • Cerere tip;
 • Fișa de înmatriculare cu viza circumscripției financiare. Fișa de înmatriculare trebuie semnată de proprietar (și ștampilată în cazul persoanelor juridice);
 • Copie asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, în termenul de valabilitate;
 • Copia documentului de proprietate (factură, contract de vânzare – cumpărare, etc), certificatul și Plăcile cu numere de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, dacă vehiculul a intrat pe roți în țară, împreună cu documentele în original.
 • Chitanța de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • Dovada plății contravalorii placutelor de înmatriculare;
 • Chitanța sau declarația vamală de import definitiv (copie legalizată având aplicat timbrul sec al notarului), în cazul vehiculelor importate din afara U.E.;
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  • pentru entități ca societăți civile, profesionale de avocați, birouri de notari publici, precum și alte asemenea entități, trebuie să se prezinte pe lângă documentele de înmatriculare și certificatul de cod fiscal.

Înmatriculare permanentă vehicul uzat – importat

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului având aplicată folia de secretizare (original și copie);
 • Cerere tip;
 • I.T.P. în termen de valabilitate;
 • Dovada luării în evidență la circumscripția financiară, fie pe contractul de înstrăinare- dobândire, fie pe fișa de înmatriculare. Fișa de înmatriculare trebuie semnată de proprietar (și ștampilată în cazul persoanelor juridice).
 • Copie asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, în termenul de valabilitate;
 • Certificatul de autenticitate, în termen de valabilitate;
 • Copia documentului de proprietate (factură, contract de înstrăinare-dobândire, etc), certificatul și plăcile cu numere de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, dacă vehiculul a intrat pe roți în țară, împreună cu documentele în original.
 • Chitanța sau declarația vamală de import definitiv (copie legalizată având aplicat timbrul sec al notarului), în cazul vehiculului importat din afara U.E.;
 • Chitanța de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare,
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie)
 • Dovada plății contravalorii placutelor de înmatriculare
 • Document emis de ANAF, din care rezultă că persoana fizică ce a dobândit vehiculul nu datorează TVA statului român
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
  • pentru entități ca societăți civile, profesionale de avocați, birouri de notari publici, precum și alte asemenea entități, trebuie să se prezinte pe lângă documentele de înmatriculare și certificatul de cod fiscal.


Înmatriculare permanentă vehicul uzat - indigen sau indigenizat

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului având aplicată folia de secretizare (original și copie);
 • Cerere tip;
 • Dovada luării în evidență la circumscripția financiară, fie pe contractul de înstrăinare- dobândire, fie pe fișa de înmatriculare. Fișa de înmatriculare trebuie semnată de proprietar (și ștampilată în cazul persoanelor juridice).
 • Copie asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, în termenul de valabilitate;
 • I.T.P. în termen de valabilitate
 • Copia documentului de proprietate (factură, contract de înstrăinare-dobândire, etc) + original
 • Chitanța de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • Dovada plății contravalorii placutelor de înmatriculare
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
  • pentru entități ca societăți civile, profesionale de avocați, birouri de notari publici, precum și alte asemenea entități, trebuie să se prezinte pe lângă documentele de înmatriculare și certificatul de cod fiscal.

Înmatriculare permanentă vehicul înstrăinat prin hotărâre judecătorească

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului având aplicată folia de secretizare (original și copie),
 • Cerere tip;
 • Dovada luării în evidență la circumscripția financiară, fie pe contractul de înstrăinare- dobândire, fie pe fișa de înmatriculare. Fișa de înmatriculare trebuie semnată de proprietar (și ștampilată în cazul persoanelor juridice).
 • Copie asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, în termenul de valabilitate;
 • I.T.P. în termen de valabilitate
 • Document de proprietate, respectiv hotărârea judecătoreasca, procesul verbal de sechestrare și cel de vânzare prin licitație publica, în copie și original,
 • Chitanța de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare,
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • Dovada plății contravalorii placutelor de înmatriculare
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
  • pentru entități ca societăți civile, profesionale de avocați, birouri de notari publici, precum și alte asemenea entități, trebuie să se prezinte pe lângă documentele de înmatriculare și certificatul de cod fiscal.

Înmatriculare temporară - vehicul destinat exportului

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului având aplicată folia de secretizare (original și copie)
 • Cerere tip;
 • Dovada luării în evidență la circumscripția financiară, fie pe contractul de înstrăinare- dobândire, fie pe fișa de înmatriculare. Fișa de înmatriculare trebuie semnată de proprietar (și ștampilată în cazul persoanelor juridice).
 • Copie asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, în termenul de valabilitate;
 • I.T.P. în termen de valabilitate,
 • Copia documentului de proprietate (factură, contract de înstrăinare-dobândire, etc) + original
 • Certificatul și plăcile cu numere de înmatriculare străina, dacă vehiculul provine din străinătate și nu a mai fost înmatriculat în România.
 • Chitanța de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare,
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • Dovada plății contravalorii placutelor de înmatriculare
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
  • pentru entități ca societăți civile, profesionale de avocați, birouri de notari publici, precum și alte asemenea entități, trebuie să se prezinte pe lângă documentele de înmatriculare și certificatul de cod fiscal.

Înmatriculare temporară - vehicul deja înmatriculat temporar, același deținător

Documente necesare:

 • Cerere de înmatriculare (model tipizat);
 • Actul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • Cartea de identitate a vehiculului (original și copie);
 • Dovada luării în evidență la circumscripția financiară, fie pe contractul de înstrăinare- dobândire, fie pe fișa de înmatriculare. Fișa de înmatriculare trebuie semnată de proprietar (și ștampilată în cazul persoanelor juridice).
 • Copie asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, în termenul de valabilitate;
 • Document care atestă dobândirea proprietății asupra vehiculului (factură, contract de vânzare- cumpărare, etc.) – original și copie;
 • Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • Tichet care atestă efectuarea verificării tehnice a vehiculului (ITP), în termen de valabilitate;
 • Dovada de efectuare a formalităților vamale de import temporar, fără a avea termenul limită expirat (original). În cazul persoanelor juridice este necesară și o copie legalizată la notar public a declarației vamale de import temporar;
 • Vechiul certificat de înmatriculare și plăcile cu numar de înmatriculare aferente;
 • Delegație în cazul persoanelor juridice + copie B.I. delegat;
 • Alte acte necesare pentu clarificarea unor situații particulare;
 • pentru entități ca societăți civile, profesionale de avocați, birouri de notari publici, precum și alte asemenea entități, trebuie să se prezinte pe lângă documentele de înmatriculare și certificatul de cod fiscal.

Inmatriculare temporară - vehicul nou sau uzat importat temporar

IMPORTANT!: Acest tip de înmatriculare se efectuează doar pentru persoanele fizice care au domiciliul în străinătate și reședința în România sau pentru persoanele juridice care importă temporar astfel de vehicule și vehiculele provin din afara U.E.

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului având aplicată folia de secretizare (original și copie)
 • Cerere tip;
 • Dovada luării în evidență la circumscripția financiară, fie pe contractul de înstrăinare- dobândire, fie pe fișa de înmatriculare. Fișa de înmatriculare trebuie semnată de proprietar (și ștampilată în cazul persoanelor juridice).
 • Copie asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, în termenul de valabilitate;
 • Copia documentului de proprietate (factură, contract de vânzare – cumpărare, etc), certificatul și plăcile cu numere de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, dacă vehiculul a intrat pe roți în țară, împreună cu documentele în original,
 • Chitanța de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • Certificatul de autenticitate, în termen de valabilitate;
 • Chitanța sau declarația vamală de import temporar (copie legalizată având aplicat timbrul sec al notarului). În locul acestui document, pentru un singur vehicul cu masa totală maximă mai mică de 3.500 kg, se poate depune un certificat de înmatriculare permanentă sau temporară străin, al cărui titular este persoana care solicită Înmatricularea în România. Pentru străinii studenți în România certificatul de înmatriculare trebuie să fie emis în țara în care își au domiciliul.
 • Dovada plății contravalorii placutelor de înmatriculare
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
  • pentru entități ca societăți civile, profesionale de avocați, birouri de notari publici, precum și alte asemenea entități, trebuie să se prezinte pe lângă documentele de înmatriculare și certificatul de cod fiscal.

Autorizarea Provizorie

Documente necesare:

 • Cerere de solicitare a autorizării provizorii a circulației,
 • Copie asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, în termenul de valabilitate;
 • Chitanța de plată a contravalorii autorizației de circulație provizorie;
 • Copii ale actelor de proveniență și proprietate + original
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie)
 • Autorizatie de circulație eliberată de administratorul drumului public pentru vehiculele care sunt agabaritice sau depășesc masele maxime stabilite pentru drumurile din România
 • Dovada plății contravalorii placutelor de înmatriculare cu numere provizorii
 • Autorizația provizorie se poate elibera pe o durată de până la maxim 90 de zile, o singură dată sau fragmentat, în perioade care vor însuma maximum 90 de zile;
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
  • pentru entități ca societăți civile, profesionale de avocați, birouri de notari publici, precum și alte asemenea entități, trebuie să se prezinte pe lângă documentele de înmatriculare și certificatul de cod fiscal.

Preschimbarea Certificatului de înmatriculare vechi cu cel model nou

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului având aplicată folia de secretizare (original și copie);
 • Cerere tip;
 • Copie asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, în termenul de valabilitate;
 • I.T.P. în termen de valabilitate
 • Chitanța de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • Dovada plății contravalorii placutelor de înmatriculare (dacă se solicită și schimbarea plăcilor cu numărul de înmatriculare);
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
  • pentru entități ca societăți civile, profesionale de avocați, birouri de notari publici, precum și alte asemenea entități, trebuie să se prezinte pe lângă documentele de înmatriculare și certificatul de cod fiscal.

Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului (este necesară în mod obligatoriu folia de secretizare)
 • Cerere tip, care va cuprinde și declarația cu motivul solicitării duplicatului de către titular ;
 • Vechiul certificat de înmatriculare deteriorat;
 • Chitanța de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie)
 • Dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice în termen de valabilitate. În lipsa acesteia se poate da curs solicitării fără a se înscrie nimic în anexa noului Certificat de înmatriculare.
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în urma modificării unor date despre proprietar sau vehicul


Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului având aplicată folia de secretizare (original și copie)
 • Cerere tip;
 • Dovada luării în evidență la circumscripția financiară, fie prin certificate fiscal, fie pe fișa de înmatriculare. Fișa de înmatriculare trebuie semnată de proprietar (și ștampilată în cazul persoanelor juridice).
 • Vechiul certificat de înmatriculare și anexa acestuia cu dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice în termen de valabilitate.
 • Documentul care atestă modificarea datelor față de cele înscrise în vechiul certificat de înmatriculare, respectiv:
  • actul de identitate pentru modificarea datelor persoanelor fizice (nume, prenume, domiciliu)
  • adresa din partea persoanei juridice însoțită de documente justificative privind modificarea denumirii / sediului sau formei de organizare
  • Cartea de identitate a vehiculului având înscrise de către R.A.R. modificările privind vehiculul
 • Chitanța de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie)
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare la solicitarea schimbării numărului de înmatriculare

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului având aplicată folia de secretizare (original și copie)
 • Cerere tip;
 • Plăcile și vechiul certificat de înmatriculare și anexa acestuia cu dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice în termen de valabilitate.
 • Dovada plății contravalorii placutelor de înmatriculare
 • Chitanța de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie)
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Radierea la schimbarea proprietarului - vehicul înstrăinat

- Nu se mai efectuează, radierea survine automat la transcrierea dreptului de proprietate pe numele următorului proprietar.
Radierea la schimbarea domiciliului în alt județ

- Nu se mai efectuează, radierea survine automat înmatricularea la SPCRPCIV al județului unde își mută domiciliu.
Radierea în cazul exportului

Documente necesare:

 • Cerere tip;
 • Cartea de identitate a vehiculului, dacă este menționată în certificatul de înmatriculare
 • Fișa de înmatriculare cu viza circumscripției financiare sau certificatul fiscal în termen de valabilitate;
 • Se solicită un document care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export, document străin vamal de import, document de înmatriculare în străinătate sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul ori înmatricularea în străinătate). Se poate da curs radierii și fără cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare și plăci, dacă se face dovada ca acestea au fost reținute de autoritățile străine
 • Trei exemplare completate ale certificatului de radiere
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie)
 • Certificatul de înmatriculare
 • Plăcile cu numere de înmatriculare
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Radierea în cazul dezmembrării vehiculelor

Documente necesare:

 • Cerere tip;
 • Cartea de identitate a vehiculului,
 • Fișa de înmatriculare cu viza circumscripției financiare sau certificat fiscal în termen de valabilitate
 • Document care atestă dezmembrarea vehiculului
 • Trei exemplare completate ale certificatului de radiere
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie)
 • Certificatul de înmatriculare
 • Plăcile cu numere de înmatriculare
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Radierea la cererea proprietarului

Documente necesare:

 • Cartea de identitate a vehiculului,
 • Fișa de înmatriculare cu viza circumscripției financiare pentru proprietar sau certificat fiscal în termen de valabilitate
 • Cerere/adresă a proprietarului prin care se solicită radierea la cerere, însoțită de copia unui document care atestă deținerea unui garaj/curte/teren/parcare unde va fi depozitat vehiculul respectiv
 • Trei exemplare completate ale certificatului de radiere
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie)
 • Certificatul de înmatriculare
 • Plăcile cu numere de înmatriculare

Radierea în cazul furtului

Documente necesare:

 • Cerere tip,
 • Cartea de identitate a vehiculului,
 • Fișa de înmatriculare cu viza circumscripției financiare sau certificat fiscal în termen de valabilitate
 • Document emis de poliție care atestă furtul vehiculului în țară sau străinătate, în urma cu cel puțin trei luni
 • Trei exemplare completate ale certificatului de radiere
 • Documentul de identitate al solicitantului (original și copie)
 • Certificatul de înmatriculare
 • Plăcile cu numere de înmatriculare
 • În cazul în care deținătorul, nu se poate prezenta la ghișeu, acesta poate fi reprezentat de către o altă persoană, pe baza unei procuri notariale speciale.
 • Pentru solicitările persoanelor juridice, mai sunt necesare și următoarele acte:
  • adresa înregistrată de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat să depună și să ridice documentele de circulație;
  • copia actului de identitate al delegatului;
  • copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

N O T Ă: Documentele solicitate în copie vor fi însoțite de originale care vor fi restituite solicitantului, după confruntare.

Declarații de avere și interese Curriculum Vitae
Declarație
de avere
Declarație
de interese
Hoară Florin
Ofițer
Declarație de avere
Declarație de interese
Diță Stelian Petre
Ofițer
Declarație de avere
Declarație de interese
Gruia Cătălin Agent Șef Adjunct
Declarație de avere
Declarație de interese
Ilie Pavel Cristian Agent Șef Adjunct
Declarație de avere
Declarație de interese
Sburliș Ion Agent Șef
Declarație de avere
Declarație de interese
Pîrvescu Florin Eusebio Agent Șef Adjunct
Declarație de avere
Declarație de interese
Nica Costel Agent Șef Adjunct
Declarație de avere
Declarație de interese
Gugiu Marin Agent
Declarație de avere
Declarație de interese
Bărbuia Alinel Agent
Declarație de avere
Declarație de interese


Declarații de avere și interese 2016
Declarații de avere și interese 2015
Declarații de avere și interese 2014
Declarații de avere și interese 2013
Declarații de avere și interese 2012
Declarații de avere și interese 2011
Declarații de avere și interese 2010
Declarații de avere și interese 2009
Declarații de avere și interese 2008
Declarații de avere și interese 2007Actualizat la: 19.02.2018  Programări online

Programări ONLINE PaşapoarteProgramări ONLINE

- Înmatriculări
- Autorizaţii (numere) provizorii
- Radieri vehicule
- Preschimbare permise de conducere

  Cine este conectat
Momentan există, 37 vizitator(i) și 0 membri online.

  Propuneri Cod Fiscal

  Pagini Vizitate
Avem
5842840
pagini vizitate din 12.07.2004

  Vizitatori
Am avut
vizitatori unici din 12.07.2004

  IP Info
IP

  Comunicate MAI

  Jurisprudența CEDO


  Harta OLT

  E-Dezbatere

  SISOP
Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale

  Ghișeul Unic
Ghişeul Unic pentru obținerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri ale UE şi din alte surse

  Fonduri active

  Vremea în Slatina

  Propuneri
Colegiul Prefectural la dispoziţia cetăţenilor judeţului Olt

  PCUe
Instituția Prefectului - Județul Olt ˆ 2006

Pagină generată în: 0.06 secunde