Informație de presă
Data: Wednesday 20 September, 2017, 18:20:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

     Astăzi, 20.09.2017, la sediul Instituției Prefectului – Județul Olt a avut loc, la convocarea prefectului județului, ședința ordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt.

     În cadrul ședinței au fost prezentate:

 • „Concepția națională de răspuns post-seism“ și ­„Planul județean de acțiune în cazul producerii unui cutremur“;
 • Stadiul întocmirii planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale al comitetelor municipale, orășenești și comunale pentru situații de urgență;
 • Informarea privind măsurile dispuse de conducerea Ministerului Afacerilor Interne la instruirea cu prefecții desfășurată la Brașov în perioada 11-14.09.2017;
 • Raportul de evaluare al exercițiului național de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă  PROCIV 2017 desfășurat la nivelul județului Olt în data de 21.04.2017.

     La solicitarea prefectului, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab“ al Județului Olt au adus în atenția membrilor modul în care se realizează atenționarea, avertizarea, alarmarea populației, dar și modul de asigurare a intervenției în cazul apariției unor fenomene hidro - meteorologice periculoase, cu accent pe furtunile violente și precipitațiile abundente
     Măsurile luate în cadrul ședinței, pe domenii de acțiune, sunt următoarele:

 1. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab“ al Județului Olt

 2.      - În scopul preenirii efectelor negative provocate de o eventuală instabilitate atmosferică, cutremure, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab“ al Județului Olt va întocmi o serie de recomandări pentru populație, inclusiv reguli de comportare pe timpul unor fenomene hiro-meteorologice periculoase (ex. vijelii, ploi însemnate cantitativ etc).  Aceste recomandări și reguli vor fi comunicate către toate instituțiile publice, structurile Ministerului Afacerilor Interne și primăriile din județ, dar și către unitățile de învățământ, agenții economici și asociațiile de proprietari, în vederea informării cetățenilor.

 3. Comitetele locale pentru situații de urgență

 4.      În cadrul ședinței s-au discutat modalități concrete cu privire la atenționarea, avertizarea, alarmarea populației, dar și modul de asigurare a intervenției în cazul apariției unor fenomene hidro - meteorologice periculoase, cutremure, cu accent pe:
  • Măsuri privind siguranța cetățenilor prin identificarea panourilor publicitare, a acorperișurilor și a copacilor care prezintă pericol pentru populație și dispunerea de urgență a măsurilor în vederea eliminării oricăror riscuri;
  • Instruirea preventivă a populației privind traseele de urmat și zonele de adăpostire;
  • Punerea la dispoziția cetățenilor a recomandărilor întocmite de către ISU Olt, inclusiv a regulilor de comportare pe timpul unor fenomene hidro-meteorologice periculoase.
       La ședință au fost invitați să participe și primarii municipiilor și orașelor din județ. Prefectul județului a solicitat ca, până la data de 1 octombrie 2017, aceștia să transmită asociațiilor de proprietari, în vederea informării cetățenilor, măsuri necesare pentru evitarea unor efecte negative ce pot fi provocate de eventuale situații de urgență.

 5. Inspectoratul Școlar Județean Olt
 6.      Inspectoratul Școlar Județean Olt, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt și Inspectoratului de Poliție Județean Olt, vor prezenta, în cadrul unor ședințe cu directorii unităților de învățământ, cu părinții, în consiliile profesorale și la orele de dirigenție, toate măsurile necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, indiferent de factorii determinanți ai acestora, astfel încât fiecare elev și cadru didactic să știe cum să procedeze, atât la școală, dar și acasă, în cazul unor astfel de situații.

 7. Serviciile publice deconcentrate
 8.      Afișarea la sediul instituțiilor și diseminarea, inclusiv prin entitățile aflate în subordine sau coordonare, a recomandărilor pentru populație, inclusiv a regulilor de comportare pe timpul unor fenomene hidro-meteorologice periculoase, întocmite de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt.

 9. Operatorii de utilități publice

     S-a solicitat respectarea fluxului informațional în situația emiterii informărilor/ atenționărilor/avertizărilor hidro - meteorologice și de către operatorii care asigură servicii de utilități publice (apă, energie electrică, gaze etc).
     Prefectul județului a solicitat acestora și întocmirea sau reactualizarea, după caz, a planurilor de măsuri în caz de avarii majore.

     Pentru respectarea fluxului informațional în situația emiterii informărilor/ atenționărilor/avertizărilor hidro - meteorologice la nivelul tuturor instituțiilor publice deconcentrate și strucutrilor Ministerului Afacerilor Interne din județ cu propriile instituții aflate în subordinea sau coordonarea acestora, prefectul județului a solicitat în regim de urgență o analiză, astfel încât acolo unde există disfuncționalități acestea să fie remediate în cel mai scurt timp.Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=608