Informație de presă
Data: Wednesday 06 September, 2017, 10:30:
Topic: Știri


      Comunicat de presă

     Prefectul județului Olt a solicitat autorităților administrației publice locale, în vederea desfășurării normale a procesului de învățământ în anul școlar 2017-2018, următoarele:

  • asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securizării clădirilor unităților de învățământ;
  • asigurarea pazei obiectivelor, valorilor și protecției persoanelor conform prevederilor Legii nr.333/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • participarea la ședințele comitetelor de părinți, la consiliile profesorale și la consiliile de administrație ale unităților de învățământ în vederea stabilirii priorităților privind diminuarea fenomenului de violență în școli și în zonele adiacente acestora;
  • respectarea normelor de igienă și sănătate publică (sursă proprie de apă potabilă sau apă care respectă parametrii de potabilitate, grupuri sanitare corespunzătoare, curățare, dezinsecție, deratizare, etc);
  • asigurarea combustibilului necesar încălzirii spațiilor școlare pentru sezonul rece, precum și a funcționării la parametri optimi a instalațiilor de încălzire;
  • asigurarea mijloacelor de transport pentru elevi (microbuze școlare) și îndeplinirea condițiilor de funcționare a acestora;
  • dotarea corespunzătoare a sălilor de curs (instalații de iluminat, mobilier corespunzător vârstei și dezvoltării fizice a copiilor și tinerilor, etc) și efectuarea de reparații la clădiri, acolo unde este cazul;
  • verificarea funcționării normale a instalațiilor electrice și a celor de gaze naturale, acolo unde este cazul;
  • asigurarea sistemelor de supraveghere video, de alarmare, a stingătoarelor și a căilor de evacuare în cazul producerii unui incendiu sau altor pericole;
  • luarea oricăror altor măsuri necesare pentru buna desfășurarea a procesului de învățământ.

     Totodată, prefectul județului a solicitat Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt să ia toate măsurile necesare pentru ca manifestările prilejuite de deschiderea anului școlar 2017 - 2018 să se desfășoare în condiții de siguranță și ordine publică, fără incidente.
     De asemenea, în vederea desfășurării procesului instructiv - educativ în condiții de siguranță, s-a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Olt comunicarea unei situații referitoare la îndeplinirea condițiilor de transport a microbuzelor școlare. După primirea datelor, prefectul județului va avea în vedere, în mod prioritar, inspecția și controlul microbuzelor destinate transportului elevilor.Acest articol este trimis de Instituția Prefectului - Județul Olt
http://www.prefecturaolt.ro

URL-ul pentru acest articol este:
http://www.prefecturaolt.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=607